insanizi - Sayfa 3 / 9 - Kitaplar mı insanlarda iz bırakıyor, yoksa insanlar mı izlerini kitaplar ile dağıtıyor?

Büyülü Gerçekçilik Nedir?

Büyülü Gerçekçilik kavramı 1925’te Alman post-ekspresyonist (dışavurumcu) tablolarını tanımlamak için sanat eleştirmeni Franz Roh tarafından ileri sürüldü. Roh somut nesnenin gizeminin gerçekçi bir biçimde resimlendirilerek yakalanması gerektiğini ileri sürüyordu. Bu türde ortaya koyulan resimlerde büyülü gerçekçiliğin hayal dünyası ile gerçek…

İş Yapmam Ben; Aylakım…

Aylak Adam - Yusuf Atılgan
Aylak Adam, Yusuf Atılgan’ın psikojik ve sosyolojik bir temele dayanarak yazdığı ilk romanıdır. Aylak Adam romanında yazarın C. olarak isimlendirdiği karakterin bilinçaltına attığı kötü çocukluk anılarının etkisinden kurtulmaya çalışırken diğer yandan mutluluk arayışını anlatıyor. Dört mevsimlik bir zaman diliminde geçen…

Gerçek İnsanlar ve Mutantlar

Marlo Morgan’ın tüm insanlığa zamanın derinliklerinden gelen güçlü bir mesajı iletmek için görevlendirildiğini iddia ettiği romanı Bir Çift Yürek, Avustralya yerlileri olan Aborjinler ile geçirdiği dört ayı anlatmaktadır. Kendilerini “Gerçek İnsanlar” olarak nitelendiren kabile ile birlikte çölü boydan boya yürüyerek…

Bir Sabahattin Ali Romanı

Bir Sabahattin Ali Romanı - Yeşil Mürekkep - Osman Balcıgil
Yeşil Mürekkep, Sabahattin Ali’nin hayatını neredeyse başından sonuna kadar eksiksiz anlatan bir Osman Balcıgil romanı. Sabahattin’in ölümüne bir şekil verilmiş, burada yazandan çok farklı bir ölüm gerçekleştiğini söyleyen farklı kaynaklar da mevcut. Çok genel hatları ile anlatacağım, detayı için mutlaka…

Nihal Atsız: İçimizdeki Şeytanlar

İçimizdeki Şeytanlar, Hüseyin Nihal Atsız’ın 1940 yılında yayımladığı on altı sayfalık hiciv yazısıdır. Sabahattin Ali‘nin İçimizdeki Şeytan adlı romanına karşı yazılmıştır. Önceleri milliyetçi iken sonradan sapıtarak komünist olan, fakat düşüncelerini değiştirdiğini ispat etmedikçe kendisine iş verilmeyeceği söylendikten sonra sözde hükümet…

Klein ve Gölgesi Wagner

Hermann Hesse - Klein ve Wagner
Hermann Hesse, Klein ve Wagner ile bireylerin toplum dışında kendini tanıma arayışını incelemiştir. Hesse, o dönemde yaşadığı bunalım sebebi ile Carl Gustav Jung’a danışmış ve bilinçaltı işleyişini bilimsel bir teknik ile ele almıştır. Jung, insan ruhunun bilinçli zihni temsil eden…