Mutluluğun Gizi

mutluluğun gizi - simyacı
Bir Tüccar Mutluluğun Gizi’ni öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde kırk gün yürüdükten sonra, sonunda bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu bilge burada yaşıyormuş. Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman girdiği…

Yılbaşı Hediye Fikirleri

yılbaşı hediye fikirleri
Hazır 2020 de kapıdayken, yakınlarımıza ya da yakın olmak istediklerimize değer verdiğimizi belli etme fırsatı ayağımıza gelmedi mi sizce de? Geldi! Bazıları kolay kolay seni seviyorum diyemez, belki sevgiliye, belki arkadaşa, anneye, babaya, kardeşe. Oysa seni seviyorum demeden de seni…

Karanlığın Koyuluğu

Kuyu ve Sarkaç hikayesi Jakoben Kulübü’nün bulunduğu yere yapılacak çarşının kapıları için yazılan bir dörtlük ile başlıyor. Karbon yayınlarında bu dörtlüğün çevirisi yerine orijinali kullanılmış, Türkçe anlamı ile paylaşacağım. “İşte, masumların kanına duydukları nefretle beslenen huzur bulmaz caniler sürüsü; Kurtuldu…

Büyülü Gerçekçilik Nedir?

Büyülü Gerçekçilik kavramı 1925’te Alman post-ekspresyonist (dışavurumcu) tablolarını tanımlamak için sanat eleştirmeni Franz Roh tarafından ileri sürüldü. Roh somut nesnenin gizeminin gerçekçi bir biçimde resimlendirilerek yakalanması gerektiğini ileri sürüyordu. Bu türde ortaya koyulan resimlerde büyülü gerçekçiliğin hayal dünyası ile gerçek…

İş Yapmam Ben; Aylakım…

Aylak Adam - Yusuf Atılgan
Aylak Adam, Yusuf Atılgan’ın psikojik ve sosyolojik bir temele dayanarak yazdığı ilk romanıdır. Aylak Adam romanında yazarın C. olarak isimlendirdiği karakterin bilinçaltına attığı kötü çocukluk anılarının etkisinden kurtulmaya çalışırken diğer yandan mutluluk arayışını anlatıyor. Dört mevsimlik bir zaman diliminde geçen…

Gerçek İnsanlar ve Mutantlar

Marlo Morgan’ın tüm insanlığa zamanın derinliklerinden gelen güçlü bir mesajı iletmek için görevlendirildiğini iddia ettiği romanı Bir Çift Yürek, Avustralya yerlileri olan Aborjinler ile geçirdiği dört ayı anlatmaktadır. Kendilerini “Gerçek İnsanlar” olarak nitelendiren kabile ile birlikte çölü boydan boya yürüyerek…